خروج قراردادنقره سررسیدآبان۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای از محدوده ی کانال مهم و سناریو های پیش روی ان

قراردادنقره سررسیدآبان۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای نمودار بعد از واکنش به مقاومت محدوده ی ۲۰۹۰۰ نوسان منفی قیمت در قالب بولبک به کانال شکسته شده را به دنبال داشته.عدم نفوذ دوباره به محدوده ی کانال برای بار دیگر افزایش قیمت به محدوده ی ۲۰۹۰۰ را امکانپذیر می سازد شکست حمایت تبدیلی درگیر نیز هدف ۱۹۸۰۰۰ را معتبر می سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.