حمایت پیش روی نمودار صندوق طلا

نمودار صندوق طلا سررسید فروردین۰۱ در تایم ۱۵ دقیقه.نمودار قیمت در محدوده داینامیک کف کانال با نوسان همراه بوده.عدم شکست حمایت درگیر می تواند در ادامه موجب رشد قیمت به هدف محدوده ی مقاومتی ۹۵۳۳ شود.شکست حمایت محدوده ی کف کانال نیز هدف ۹۰۴۴ را برای بار دیگر معتبر می سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.