حرکت نمودار طلای جهانی بین دو محدوده ی حمایتی و مقاومتی مهم

نمودار طلای جهانی در تایم فریم روزانه.نمودار بعد از واکنش به مقاومت درگیر افت قیمت را تا محدوده ی ۱۷۹۳ به دنبال داشته.تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی ۱۷۹۳ می تواند افزایش قیمت تا محدوده ی ۱۸۵۳ را به دنبال داشته باشد.در صورت شکست حمایت ذکر شده هدف ۱۷۵۵ معتبر می گردد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.