حرکت نمودار صندوق طلا به سمت محدوده ی حمایتی

نمودار صندوق طلا در سررسیدآذر۰۰ تایم ۱۵دقیقه ای .نمودار بعد شکست حمایت میانی کانال افت قیمت را تا نزدیکی محدوده ی ۸۴۵۰۰ به دنبال داشته.شکست محدوده ی حمایتی ذکر شده نوسان منفی قیمت به هدف کف کانال را امکانپذیر می سازد.تثبیت قیمت بالاتر از حمایت ۸۴۵۰۰ نیز می تواند هدف ۸۹۰۸۰ را معتبر سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.