ثبت رکورد فروش ذوب در اردیبهشت

شرکت ذوب آهن اصفهان در اردیبهشت ماه مبلغ ۳۴,۲۷۴ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش فروردین ماه شرکت ۱۲ درصد افزایش یافته است. همچنین مبلغ فروش ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مبلغ فروش ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۳۲ درصد را تجربه نموده است. علت رشد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.