ثبات در فروش آذر ماه آریا

شرکت پلیمر آریا ساسول فروش ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ را مبلغ ۱۸۸،۱۳۸ میلیارد ریال محقق نموده که در مقایسه با ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است. حدود ۶۷ درصد از فروش ۹ ماهه شرکت از محل صادرات محقق شده است. رشد مناسب ۹ ماهه شرکت عمدتا از محل رشد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.