تولید برق عسلویه مپنا

سهم در حال عبور از مقاومت بسیار مهم۷۷۰ است وضعیت قدرت نسبی همگرایی خوبی نشان داده چارت هفتگی نشان میدهد سهم از کومو خارج شده است احتمال پولبک  در صورت منفی بودن شاخص وجود دارد ولی سهم از نظر تکنیکی در وضعیت مناسبی قرار دارد

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.