توسعه معدني و صنعتي صبانور

یک محدوده حمایتی در ۴۰۰۰ تومان در نمودار مشخص است. می توان از این محدوده به عنوان حد ضرر استفاده کرد. چنانچه این سطح حفظ شود ا حتمال شروع حرکت صعودی دور از ذهن نخواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.