توسعه‌معادن‌وفلزات‌

قیمت در این نماد حمایت کمو را از دست داده است. این در حالی است که تن کن سن نیز در حالی قرار گرفتن زیر کمو است. لذا احتمال افت قیمت افزایش یافته است. اگر قیمت به کاهش ادامه بدهد محدوده حمایتی کلاسیک بعدی ۶۲۳ تومان خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.