توسعه‌معادن‌وفلزات‌

قیمت در انتهای یک موج صعودی یک کانال نزولی شکل داده است و در این کانال در حال نوسان است. مادامیکه از این کانال خارج نشود ترند نخواهد گرفت. می توان درون کانال نوسان گیری کرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.