توزیع داروپخش

تلاش قیمت در موج صعودی قبل برای عبور از ابر (کمو) قطور نزولی ناکام مانده بود. در این موج نیز قیمت در تلاش است ار کمو خارج شده و به سمت سقف قبلی خود حرکت کند. که با توجه به سویچ کمو از نزولی به صعودی احتمال موفقیت در این موج بیشتر شده است. با […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها