توزيع دارو پخش

قیمت به خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد برخورد کرده و متوقف شده است. در صورت حفظ این حمایت احتمال رسیدن به باند بالایی و محدوده قیمت ۳۵۰۰ تومان بالا خواهد رفت و در صورت شکست باند بالایی هدف قیمتی ۵۰۰۰ تومان نیز در دسترس قیمت قرار خواهد گرفت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.