تقاضا در بازار

بازار امروز متعادل و با گرایشی مثبت آغاز به کار کرده است. فلزات اساسي امروز با گرایشی مثبت داد و ستد شدند.فولاد, فملي, ذوب, فخوز, فايرا, فروي, كاوه, كوير, فجر, فولاژ و هرمز مثبت و متعادل بودند.فمراد, فولاي, فنفت و فجهان نمادهای مورد توجه گروه بودند.فسپا, كيميا و فخاس منفی و متعادل بودند. فراورده های […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها