تعدیل بدبینی ها به بازار

رشد خودرویی ها در بازار روز گشذته با توجه به احتمال دستیابی به توافق در وین محسوس بود و به نظر می رسد این گروه در کنار بانکی ها بتواند در معاملات امروز نیز حذب نقدینگی را تجربه کنند و رفته رفته بقیه گروه های بازار نیز از شرایط منفی دو روز گذشته فاصله بگیرند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها