تحرکات مثبت ارز

روز گذشته شاهد نوسانات منفی قیمت و در ادامه افت شاخص کل بودیم. انتظار می رود امروز شاهد آغازی متعادل در بازار باشیم و در ادامه با توجه به تحرکات نرخ ارز احتمال بهبود تقاضا محتمل خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها