تاپیکو

قیمت در نماد تایپکو بین سطح حمایتی ۱۰۰۰ تومان و ۱۳۰۰ تومان در حال نوسان است. می توان در نزدیکی سطح حمایتی به دنبال فرصت خرید و در نزدیکی سطح مقاومتی به دنبال فرصت فروش بود. همچنین شکست هر کدام از این سطوح می تواند نشانه ای از شروع یک حرکت جدید در این نماد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.