تامين سرمايه نوين

قیمت بین خط میانی و باند بالایی چنگال اندروز نوسان کرده و به آنها واکنش نشان داده است. چنانچه قیمت بتواند خود را بالای باند بالایی چنگال حفظ کند احتمال رسیدن به ۷۷۵ تومان و خط هشدار اول دور از ذهن نیست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.