بیمه کوثر

قیمت از اخرین کف خود ۳۸٫۲ درصد رشد کرده است. طبق تئوری چنگال در این حالت در ۸۰ درصد مواقع قیمت خود را به خط میانی چنگال میرساند و حول آن نوسان می کند. که در این صورت انتظار میرود قیمت تا محدوده ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان رشد کند. همچنین می توان از باند پایینی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.