بيمه دانا

در محدوده ۴۰۰ تومان دو بار از قیمت حمایت شده است اما الگو و نشانه برگشتی در نمودار دیده نمیشود.می توان منتظر نشانه های شروع رالی صعودی و برگشت قیمت از این محدوده ماند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.