بهبود فروش شیراز در فروردین ماه

شرکت پتروشیمی شیراز در فروردین ماه مبلغ ۱۸,۹۴۵ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش ماه گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است همچنین نسبت به متوسط مبلغ فروش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ نیز، حدود ۱ درصد کاهش یافته است. رشد مبلغ فروش فروردین ماه از افزایش مقدار فروش اوره صادراتی نشات میگیرد. […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.