بانک پاسارگاد

سهم با خروج از ابر کومو در حال نزدیک شدن به منطقه مقاومتی سنگین ۷۵۰ تومان است. در صورتیکه بتواند بالای این منطقه تثبیت شود، احتمال رشد تا محدوده ۸۵۰ تومان وجود دارد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.