بانک پاسارگاد

قیمت توان عبور از مقاومت خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد را نداشته و پشت این مقاومت متوقف شده است. بهتر است تا شکست این مقاومت از بالا و یا تشکیل الگوی صعودی جدید از نماد خارج شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.