بانک پاسارگاد

قیمت با برخورد با خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد متوقف شده است. شکست این مقاومت تریگری است برای خرید به هدف ۱۷۰۰ تومان. حد ضرر را می توان در محدوده ۱۱۰۰ تومان در نظر داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.