بانک ملت

در نماد وبملت شاهد شکل گیری یک کانال صعودی هستیم می توان از کف و سقفهای کانال به عنوان حد ضرر و حد سود استفاده نمود. قیمت اکنون گپ ناشی از بازگشایی را پر کرده است و به سمت سقف تاریخی خود حرکت می کند. در صورت شکست این مقاومت مهم در محدوده ۶۸۰ تومان […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.