بانك پاسارگاد

قیمت از میانه چنگال ۵۰ درصد عبور کرده است و به سمت خط میانی در محدوده ۱۲۳۰ تومان در حال حرکت است چنانچه از این محدوده عبور کند هدف بعدی ۱۴۰۰ و سپس ۱۶۰۰ تومان خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها