بانك پاسارگاد

احتمال شکل گیری الگوی سر و شانه معکوس در نمودار وجود دارد. معامله گران پر ریسک می توانند در این محدوده با حد ضرر ۹۰۰ تومان به دنبال تریگر خرید باشند. و معامله گران کم ریسک می توانند منتظر شکست خط گردن در محدوده ۱۱۵۰ تومان باشند و سپس وارد معامله خرید شوند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.