بانك خاورميانه

در محدوده ۱۷۷۰ تومان رالی صعودی قیمت متوقف شده و یک حرکت اصلاحی در نمودار شکل گرفته است. در صورتی که این اصلاح تا محدوده ۱۳۵۰ تومان ادامه داشته باشد. یک فرصت خرید جذاب در نمودار ایجاد خواهد شد. شایان ذکر است در صورت شکست سقف و مقاومت ۱۷۷۰ تومان سناریو فوق بی اعتبار خواهد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.