بانك‌پارسيان‌

قیمت حمایت کلیدی و مهم ۲۶۰ تومان را از دست داده است. اکنون احتمال افت تا محدوده باند پایینی چنگال در محدوده ۲۰۰ تومان تقویت شده است. اما چنانچه قیمت به بالای ۲۶۰ تومان برگردد تحلیل فوق بی اعتبار خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.