بانك‌اقتصادنوين‌

قیمت در این نماد در استانه خروج از مقاومت ابر ایچیموکو قرار گفته است. همچنین در سمت چپ نمودار بارها قیمت به این محدوده چه به عنوان مقاومت و چه به عنوان حمایت واکنش نشان داده است. لذت شکست این سطح برای قیمت از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکست این مقاومت هدف بعدی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.