ایران خودرو

قیمت در محدوده ۲۵۰ تومان به خط میانی چنگال ۵۰ درصد و سطح حمایتی خود برخورد می کند. احتمال توقف موج نزولی دور از ذهن نیست. ارایش کندلها و تغییرات حجم در این محدوده بسیار با اهمیت هست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.