اهداف پیش روی نمودارطلای جهانی در تایم فریم روزانه بعد از واکنش به حمایت ۱۷۵۵

نمودارطلای جهانی در تایم فریم روزانه. نمودار بعد از واکنش به حمایت ۱۷۵۵ نوسان مثبت قیمت را به دنبال داشته. شکست مقاومت داینامیک درگیر می تواند در ادامه اهداف ۱۷۹۳ و ۱۸۸۰ را معتبر سازد. تثبیت قیمت پایین تر از محدوده ی ۱۷۵۵نوسان منفی قیمت تا حمایت ۱۶۷۷ را به دنبال خواهد داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها