انتظار بهتر شدن سود عملیاتی غشهداب در سه ماه آخر سال

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در گزارش ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۹۸ با سرمایه ۱۳۳۰ میلیارد ریال به ازای هر سهم ۴۸۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته ۱۵۸ درصد افزایش داشته است. سود خالص فصل پاییز ۱۸۲ میلیارد ریال بوده که  نسبت به تابستان ۳۷درصد کمتر ولی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.