افزایش مقدار تولید کرماشا در مهر ماه

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در مهر ماه مبلغ ۷,۸۷۷ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش شهریور ماه افتی معادل ۱۶ درصد را ثبت نموده اما از میانگین مبلغ فروش ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت، حدود ۲۴ درصد بالاتر بوده است. کرماشا در مهر ماه بیش از ۵۸ هزار تن فروش […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.