افزایش فروش صادراتی اوره کرماشا در اردیبهشت

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در اردیبهشت ماه مبلغ ۷,۲۹۵ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش فروردین ماه رشدی معادل ۱۰۱ درصدی داشته و همچنین مبلغ فروش ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، نسبت به مبلغ فروش شرکت در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵۹ درصد افزایش را تجربه نموده است. رشد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.