افزایش تولید و فروش گندله در کنور

توسعه معدني و صنعتي صبا نور، ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۹۸ مبلغ ۶,۹۶۸ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۹۰ درصدی داشته است. همچنین فروش بهمن نسبت به دیماه با افت ۳۹ درصدی ۶۳۴ میلیارد ریال محقق گردید. عمده دلیل افت نیز مربوط به کاهش مقدار فروش کنسانتره […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.