افت نمودار سررسید فروردین۰۰ تا محدوده حمایتی

نمودار قرارداد نقره سررسید فروردین ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، عدم تثبیت نمودار قیمت بالای محدوده ی ۱۹۸۵۰ موجب افت قیمت تا محدوده ی حمایتی۱۹۰۰۰ گردیده است. واکنش مثبت نمودار قیمت به حمایت درگیر برای بار دیگر افزایش قیمت را به ترتیب تا اهداف ۱۹۸۵۰ و ۲۰۴۵۰ تومانی معتبر می سازد. در صورت تثبیت قیمت پایینتر از حمایت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.