افت نمودار سررسید فروردین۰۰ تا حمایت داینامیک

نمودار قرارداد نقره سررسید فروردین ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، عدم تثبیت نمودار قیمت بالای محدوده ی ۱۹۸۵۰ موجب افت قیمت تا حمایت داینامیک مشخص شده گردیده. واکنش مثبت نمودار قیمت به حمایت درگیر برای بار دیگر افزایش قیمت تا محدوده ی مقاومتی ۱۹۸۵۰را معتبر می سازد. در صورت تثبیت قیمت پایینتر از حمایت داینامیک درگیر انتظار می […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.