افت نمودار سررسید خرداد۰۰ تا محدوده ۱۵۸۰۰۰تومانی

نمودار قرارداد پسته سررسید خرداد ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، نمودار نوسان منفی قیمت تا محدوده ی ۱۵۸۰۰۰تومانی را به دنبال داشته انتظار می رود در صورت عدم شکست محدوده ی حمایتی درگیر شاهد افزایش دوباره قیمت به هدف ۱۶۶۰۰۰تومانی باشیم. شکست محدوده ی ۱۵۸۰۰۰تومانی نیز هدف ۱۵۳۴۰۰تومانی را معتبر می سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.