افت نمودار سررسید اردیبهشت۰۰ تا نزدیکی محدوده حمایتی

نمودار قرارداد نقره سررسید اردیبهشت ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، نمودار بعد از واکنش به محدوده ی ۱۹۰۰۰تومانی افت قیمت تا نزدیکی محدوده ی حمایتی ۱۸۷۰۰تومانی را به دنبال داشته. شکست حمایت درگیر احتمال نفوذ دوباره به محدوده ی کانال نزولی را معتبر می سازد. در صورت واکنش مثبت قیمت به محدوده ی ۱۸۷۰۰ انتظار می رود […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.