افت نرخ فروش اوره شپدیس در فروردین ماه

شرکت پتروشیمی پردیس در فروردین ماه مبلغ ۲۶،۲۶۳ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش اسفند ماه ۴ درصد کاهش یافته، همچنین در مقایسه با متوسط مبلغ فروش ۶ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۲ شرکت نیز، ۱۳ درصد کاهش را نشان می­دهد. شپدیس در فروردین ماه نزدیک به ۲۷۷ هزار تن محصول […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.