افت فروش کنور در اسفند

شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ مبلغ ۷,۴۶۰ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۸۳ درصدی داشته است. همچنین فروش اسفند ماه مبلغ ۴۹۱ میلیارد ریال محقق شده که ۲۲ درصد نسبت به بهمن کاهش داشته است. مقدار فروش گندله با […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.