افت فروش کرماشا در فروردین ماه

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در فروردین ماه مبلغ ۲,۴۱۵ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش اسفند ماه افتی معادل ۷۵ درصد را ثبت نموده، همچنین نسبت به متوسط مبلغ فروش ۲۱ ماهه سال ۱۴۰۱ شرکت نیز، حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است. کاهش محسوس مبلغ فروش فروردین ماه به سبب افت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.