افت فروش ماهانه نوری در مهر ماه

شرکت پتروشیمی نوری در مهر ماه مبلغ ۶۴,۶۰۰ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که نسبت به شهریور ماه ۴۷ درصد کاهش داشته و در مقایسه با متوسط مبلغ فروش شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت نیز، حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. افت فروش مهر ماه نوری ناشی از کاهش مقدار فروش پارازایلن و برش […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.