افت فروش مادیرا در اسفند

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران، ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ مبلغ ۱۳,۳۳۱ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۹۳ درصدی داشته است. همچنین فروش اسفند شرکت با رشد ۲۰٫۲ درصدی نسبت به بهمن ۱,۰۴۲ میلیارد ریال محقق شد که عمدتا به دلیل مقدار فروش محصولات شرکت می […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.