افت فروش شپدیس در دی ماه

شرکت پتروشیمی پردیس در دی ماه مبلغ ۲۱،۰۹۲ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش آذر ماه ۳۷ درصد کاهش یافته، همچنین در مقایسه با متوسط مبلغ فروش ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت نیز حدود ۵۱ درصد کاهش را نشان می­دهد. افت محسوس فروش دی ماه نسبت به ماه گذشته از […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.