افت فروش در زاگرس

مبلغ فروش شهریور ماه نسبت به مرداد با کاهش ۵۳ درصدی مواجه شده که ناشی از کاهش ۴۵ درصدی مقدار فروش و افت ۱۵ درصدی نرخ متانول می باشد اما مقدار تولید کاهش جدی نداشته است. شرکت اعلام نموده که میانگین نرخ ارز جهت فروش صادراتی در ۶ ماهه اول سال حدود ۱۱۰,۱۴۵ ریال بوده […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.