افت تولید و فروش شیراز در دی ماه

شرکت پتروشیمی شیراز در دی ماه مبلغ ۱۱,۶۹۳ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش ماه گذشته ۵۴ درصد کاهش و همچنین نسبت به متوسط مبلغ فروش ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت نیز، ۴۳ درصد کاهش یافته است. افت محسوس فروش دی ماه شیراز از کاهش مقدار و نرخ اوره صادراتی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.