افت تولید بهمن ماه کرماشا به دلیل قطعی گاز

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در بهمن ماه مبلغ ۳,۵۴۰ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش دی ماه افتی معادل ۶۸ درصد را ثبت نموده، همچنین نسبت به متوسط مبلغ فروش ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت نیز، حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است. شرکت به کمک ۱۳ هزار تن فروش از […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.