ادامه نوسان محدود نمودار سررسید اردیبهشت۹۹ زعفران

نمودار قرارداد زعفران سررسید اردیبهشت ۹۹ در تایم فریم ۳۰ دقیقه ای، نوسان محدوده قیمتی همچنان ادامه دارد. تراکم بیشتر می تواند انرژی حرکت پساالگویی را بیشتر نماید.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.