بهبود جهانی ها

با توجه به بهبود تقاضا در ساعات پایانی معاملات روز گذشته و معاملات سبز جهانی ها در کنار تحرکات مثبت نرخ ارز احتمال بهبود تقاضا در بازار وجود خواهد داشت هرچند پس از ریزش اخیر و البته در روز پایانی هفته احتیاط در رفتار معامله گران و کاهش حجم نیز محتمل خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها